Wat is macrobiotiek?

Wat betekent het?

Macrobiotiek is een levenswijze volgens de wetten van de natuur. Uitgangspunt is dat het intuïtieve gezonde verstand weet heeft van deze wetten, deze zijn dus al als zodanig sinds het begin van de mensheid door de meeste mensen onbewust in praktijk gebracht.
Een macrobioot is iemand die zich inspant opdat elke handeling en elke gedachte zou overeenstemmen met de Orde van het Universum (volgens Ohsawa: deze wetten).

Het woord Macrobiotiek komt uit het Grieks, macros betekent groot en bio betekent leven. Groot leven kan gezien worden als een leven in gezondheid en geluk. Dit is weten wat je nodig hebt en de kennis dat als je in contact staat met de natuur (of zoals religieuzen het noemen: God) je hiervoor niets hoeft te doen. Door deze gezondheid bezit de macrobioot de helderheid om zijn levensdoel te bereiken.

Hoe staat een macrobioot in het leven?

Macrobiotiek is de levenskunst waarin mensen bewust worden dat ze zelf verantwoordelijkheid hebben om hun leven vorm te geven. Hiervoor zal de macrobioot kennis moeten hebben van zichzelf. Ieder mens is uniek, dus ieder mens zal zelf op zoektocht moeten gaan.
Non credo, geen dogma’s en niets zomaar aannemen zijn kenmerkend voor de macrobioot. De wetten van de natuur zijn geformuleerd door Georges Ohsawa (hieronder meer over hem), een macrobioot zal dus ook deze kritisch bekijken en niet zomaar aannemen. In de alinea hieronder staan de 7 wetten in andere bewoording:

De mens wordt gevormd door zijn oorsprong en door zijn conditie. Interessant is om op te merken dat alles verandert en dat er geen twee dingen zijn die identiek zijn. De macrobioot probeert deze steeds veranderende energie (de natuur) te herkennen. Door oorzaak en gevolg te bestuderen kunnen zelfs grote gevolgen (bijvoorbeeld dodelijke ziekten) omgekeerd worden door de oorzaak aan te pakken. Dit alles door het spel van het leven mee te spelen en hierin te groeien door (zelf)reflectie.

Wie introduceerde het?

George Ohsawa

De macrobiotiek is naar het westen gebracht door de uit Japan afkomstige Georges Ohsawa (1893-1966). Hij kreeg op zijn achttiende van westers georiënteerde artsen te horen dat hij nog maar enkele maanden te leven had, omdat hij leed aan maagzweren en een ernstige vorm van tuberculose, een ziekte waar enkele familieleden al aan gestorven waren. Hij aanvaardde die prognose niet en begon de oude oosterse geneeskunde te bestuderen. Hij ontdekte het oeroude principe van yin en yang opnieuw, paste het toe op zijn leef- en voedingspatroon en genas zichzelf.

Is macrobiotiek dan niet alleen maar een manier van eten?

Voeding is het beste medicijn is de leidraad. Voeding is alles wat iemand voedt, macrobiotiek is dus meer dan alleen eten. Goed ademhalen, beweging, dankbaarheid, goed slapen, eerlijkheid, liefde en plezier in je werk zijn zeker zo belangrijk. Met voedsel kan je direct praktisch aan de slag, misschien is dit wel de reden dat veel mensen macrobiotiek enkel met voeding associëren. Door te beseffen dat je zelf beslist over wat je tot je neemt worden velen zich bewust van dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven.

Hoe wordt omgegaan met ziekte?

Over de gehele wereld zijn er volkeren (geweest) die intuïtief macrobiotisch leven. Deze volkeren zien ziekte als een onbalans in het lichaam, door zelf te veranderen werd de balans weer hersteld. In de loop der eeuwen is deze intuïtie en het denken in termen van energie, grotendeels verdwenen. Ook (en juist) bij ziekte spelen bovengenoemde zelfreflectie en verandering een belangrijke rol. De zieke neemt zelf initiatief om kritisch de oorzaak te zoeken om hierna te veranderen zodat de ziekte verdwijnt en niet meer terugkomt.

Wie hebben veel invloed op de hedendaagse macrobiotiek?

Studenten van Georges Ohsawa, met name Michio Kushi en Herman Aihara, hebben de macrobiotiek praktisch en theoretisch verfijnd en vertaald naar hedendaagse maatstaven. Dit onder andere door de macrobiotiek te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek.

Kushi's & Aihara's
De Kushi's en de Aihara's