Macro'drome

Het laatste nummer van de Macro'drome

Vier keer per jaar, elk seizoen, verschijnt ons verenigingsblad Macro’drome. Dit is een blad voor en door leden. Iedereen kan kopij leveren aan de redactie bij info@nvvm.org. Graag ontvangen we artikelen over eigen ervaringen met gezondheid, verslagen van bijvoorbeeld kooklessen of lezingen, workshops, artikelen gerelateerd aan de macrobiotiek e.d. In het blad vindt u verenigingsnieuws en we hebben vaste medewerkers voor columns en artikelen.

Je kunt een proefnummer aanvragen door € 5,00 over te maken op de bankrekening van de NVvM te Maria Hoop, onder vermelding van ‘Proefnummer’ en je volledige adresgegevens.

Triodosbank IBAN: NL54 TRIO 0198 0780 13 t.n.v. Ver voor Macrobiotiek, BIC: TRIONL2U
Je kunt lid worden voor € 30,- per jaar. Je geniet dan van de ledenkorting op onze verenigingsactiviteiten en ontvangt 4 x per jaar de Macro’drome.