Macro-droom

Het laatste nummer van de Macro-droom

Vier keer per jaar, elk seizoen, verschijnt ons verenigingsblad Macro-droom. Dit is een blad voor en door leden. Iedereen kan kopij leveren aan de redactie bij info@nvvm.org. Graag ontvangen we artikelen over eigen ervaringen met gezondheid, verslagen van bijvoorbeeld kooklessen of lezingen, workshops, artikelen gerelateerd aan de macrobiotiek e.d. In het blad vindt u verenigingsnieuws en we hebben vaste medewerkers voor columns en artikelen.

Je kunt een proefnummer aanvragen door € 5,00 over te maken op de bankrekening van de NVvM te Maria Hoop, onder vermelding van ‘Proefnummer’ en je volledige adresgegevens.

Triodosbank IBAN: NL54 TRIO 0198 0780 13 t.n.v. Ver voor Macrobiotiek, BIC: TRIONL2U
Je kunt lid worden voor € 30,- per jaar. Je geniet dan van de ledenkorting op onze verenigingsactiviteiten en ontvangt 4 x per jaar de Macro’drome.